Výstavba nových domů v Královicích – II. etapa

  • Termín realizace: 2022 – X
  • Lokace: Královice