Výstavba nových domů a restaurace v Královicích – I. etapa

  • Termín realizace: květen 2020 – X
  • Lokace: Královice